Arvot

Mikalo Oy noudattaa toiminnassaan arvoja, joita ovat:

Avoimuus: Yhtiön tavoitteena on yhteistyön parantaminen ja luottamuksen lisääminen viranomaisten, asukkaiden ja
yhteistyökumppaneiden kanssa.

Turvallisuus: Yhtiön omistamat ja rakennuttamat talot ovat turvallisia ja niiden kiinteistönhoito on laadukasta.

Asukaslähtöisyys: Yhtiön omistamissa vuokrataloissa on luotu edellytykset toimivalle asukasdemokratiajärjestelmälle.

Taloudellisuus ja laatu: Yhtiön asunnot ovat kustannuksiltaan kohtuullisia ja laadukkaita ja ne pidetään koko elinkaarensa ajan hyvässä kunnossa.

Lait ja asetukset: Yhtiö toimii lakien ja asetusten mukaisesti.