Muovipakkausten keräys alkaa

Muovipakkaukset.jpg

Muovipakkausten keräys alkaa

Asukkaidemme toivoma muovipakkausten kerääminen aloitetaan viikolla 5.

Muovipakkausten kierrätys vähentää huomattavasti sekajätteen määrää, joka on aina kalleinta jätettä. Kierrätyksen onnistumiseksi on erittäin tärkeää, että jätteet lajitellaan keräysastioihin kierrätysohjeiden mukaisesti. Jätehuoltokustannukset maksavat viime kädessä asukkaat. Lajittelemalla jätteet mahdollisimman hyvin saadaan myös taloudellisia säästöjä. Kaikissa kiinteistöissä on tähän asti voinut kierrättää jo paperin, kartongit, metallin, lasin sekä biojätteen. Asukkaiden vastuulle jää kierrätyksen toteuttaminen ja tarkkuus lajittelussa. Kun jätteiden lajittelu ja kierrätys tehdään kunnolla, on se siis aina säästöä kokonaisuudessa.

Jätekatoksessa muutetaan yksi sekajäteastia muovipakkausten keräysastiaksi, tai kiinteistöön toimitetaan uusi keräysastia muovipakkauksille. Muovipakkausten keräysastian tunnistaa keltapohjaisesta "MUOVIPAKKAUKSET"-tarrasta. Muovipakkausten keräysastia pyritään sijoittamaan erilleen sekajäteastioista, jotta astiat ovat helpommin tunnistettavissa.

Kaikkiin niihin kiinteistöihin, joita muovinkierrätys koskee, on jaettu asiasta tiedote ja sen saatteena Metsäsairilan lajitteluohje muovipakkauksille. Ohjeesta selviää mitä muovipakkausten keräysastiaan saa laittaa. Lisätietoja muovipakkausten kierrätyksestä saa Metsäsairila Oy:ltä sekä rinkiin.fi-sivustolta.

Muovinkeräyksen ulkopuolelle jäävät tässä vaiheessa vielä Ristiinan, Anttolan, Haukivuoren, Suomenniemen sekä Kuomiokosken kiinteistöt. Tavoitteena on laajentaa muovin keräys kattamaan kaikki Mikalon kiinteistöt heti, kun se on logistisesti mahdollista.

Julkaistu: 22.1.2020 13:42

Takaisin