KULMA-hankkeen kysely

Mikalo Oy kannustaa kaikkia liikkumaan ja harrastamaan mahdoliisuuksien mukaan.

MAHL (Mikkelin alueen harrasteliigat ry) on yhteisö, joka luo puitteet ja tarjoaa mahdollisuuden harrastaa aktiivista liikuntaa sen eri lajimuodoissa. MAHL:n KULMA-hanke edistää matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntatarjontaa Mikkelin alueella. Hankkeessa tehdään nykyinen kulttuuritoiminta näkyväksi sekä lisätään kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksia avoimesti kaikille, ensisijaisesti nuorille ja aikuisille.

Hankkeessa on tarkoituksena ideoida yhdessä asukkaiden ja tuottajien kanssa kokeilumahdollisuuksia erilaisiin kulttuuriharrastetyöpajoihin. Osallistu ja vaikuta vastaamalla nettikyselyyn: https://forms.gle/GDm81UCN2drBpCzQ6

KULMA-hankkeen tavoitteena:

- Tavoittaa nuoret, koota toimijat, harrastajat sekä kaupunkilaiset yhteen ja luoda matalan kynnyksen kulttuuriharrastamisen mahdollisuuksia ja kokemuksia eri-ikäisille kaupunkilaisille.

- Vahvistaa kulttuuritoimijoiden yhteisöä ja luoda uusi alusta toiminnan esiintuomiseksi.

- Kehittää yhdistysten osallistavaa toimintaa, taiteenharrastamista ja varainhankintaa jatkuvuuden takaamiseksi.

- Löytää uusia tiloja toteuttaa monimuotoisia tapahtumia ja uudenlaista sisältöä toimitaan.

- Lisätä ihmisten hyvinvointia kulttuuriharrastamisen avuin ja luoda yhteenkuuluvuutta, yhteisöllisyyttä sekä sitoutumista kotiseutuumme.

- Saada kulttuuriharrastamiseen näkyvyyttä yhteisen tiedottamisen ja viestinnän avulla.

http://www.mahlhankkeet.fi/hanke/

Julkaistu: 13.5.2019 10:30

Takaisin